Od 1991 roku Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Symbolizuje ono uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Zapalane jest tradycyjnie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a po ekumenicznych uroczystościach płomień przekazywany jest przedstawicielom organizacji skautowych, które w sztafecie przenoszą Światło do poszczególnych krajów. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymują ogień od skautów słowackich, a następnie przekazują dalej. Ze względu na obostrzenia pandemiczne transport ognia do innych krajów zapewniają macierzyste organizacje skautowe.

Hasłem tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest:

„Światło Nadziei”

Dzisiaj tj. w środę 15 grudnia, harcerze z 36 Drużyny „ Świętokrzyska Brać” z Łącznej wraz z p. Izabelą Paszowską przyszli do Urzędu Gminy. Na ręce Skarbnik Gminy p. Alicji Miernik przekazali „Światełko Pokoju” wraz z życzeniami świątecznymi dla wszystkich pracowników. Pani Skarbnik w imieniu swoim, p. Wójta Romualda Kowalińskiego i pracowników serdecznie podziękował za życzenia i również życzyła wesołych i zdrowych Świąt.