W niedzielę 4 lipca br. po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID – 19 w Klonowie odbyły się uroczystości związane z 78 rocznicą rozstrzelania przez hitlerowców w 1943r., 16 mieszkańców Klonowa. Obchody rocznicy rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Ks. kanonika Zbigniewa Kądzielę z parafii Brzezinki i księdza emeryta Jana Muchę. Gościnnie na uroczystości przybyli: Radny Powiatu Skarżyskiego p. Zbigniew Miernik, radni Gminy Łączna, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej p. Maciej Mądzik, Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda, Kierownik GOPS p. Monika Marcisz, sołtysi, druhowie z OSP w Łącznej, koła gospodyń z naszej gminy, delegacja Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych „ Czerwone Berety”, ZBOWiD oraz mieszkańcy i licznie przybyła młodzież.
Po złożeniu wieńców pod pomnikiem zamordowanych mieszkańców, krótki program artystyczny pod przewodnictwem p. Rafała Szymańskiego przedstawiły dzieci z Klonowa. Pan Wójt serdecznie podziękował p. Marzenie Ksel sołtys Klonowa oraz mieszkańcom za przygotowanie obchodów.
Po oficjalnych uroczystościach Wójt Gminy Romuald Kowaliński zaprosił wszystkich na poczęstunek.