W czwartek 7 stycznia br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Łącznej w obecności Wójta Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego, Starosty Skarżyskiego Artura Berusa, Wicestarosty Anny Leżańskiej, Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku - Kamiennej mł. insp. Tomasza Jarosza, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Piotra Piłatowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Suchedniowie nadkom. Rafała Pakuły, Kapelana Policji, księdza Krzysztofa Sieczki odbyło się przekazanie nowego radiowozu. Najpierw nowy samochód policyjny Hyundai Tucson poświęcił ksiądz kapelan, a następnie Wójt Gminy Łączna, przekazał kluczyki do samochodu na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Suchedniowie. Pan Wójt zaznaczył, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest bardzo istotne, a przekazany samochód pozwoli funkcjonariuszom jeszcze lepiej wykonywać zadania na rzecz obywateli. Komendant Komisariatu Policji w Suchedniowie serdecznie podziękował za zaangażowanie i wkład finansowy władzom Gminy, dzięki którym wspólna realizacja tego zadania przekłada się na realny wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i całego regionu.