INFORMACJA
Urząd Gminy Łączna informuje, że otrzymał Decyzję Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów klasy III, położonych w części obrębu geodezyjnego nr 10 Występa. W związku z powyższym, Decyzja Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi zostaje opublikowana w formie załącznika do informacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 41 254 89 73.

Decyzja Ministra Rolnictwa