Logo organizatorów konkursu

Dziś tj. 23 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łączna przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz higieny, w towarzystwie rodziców i dyrektorów szkół Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński uroczyście wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”.
Od lat konkurs budził duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, stąd kolejna, V już edycja, w której wzięła udział Gmina Łączna wraz ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „ Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2020 rok”.

Tak jak w poprzednich edycjach, dla klas 0-IV przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej z przewodnim hasłem „Cztery pory roku z OZE” – odnawialne źródła energii. W klasach V-VIII przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie kalendarza - walka ze smogiem.
Pan Wójt serdecznie pogratulował laureatom i wręczył nagrody.


Klasy 0 – IV Szkoły Podstawowej
I miejsce
• Ewa Łakomiec kl. IVa SP Łączna
II miejsce
• Jakub Gil kl. III SP Gózd
III miejsce
• Martyna Kozieł „0” SP Zalezianka


Klasy V – VIII Szkoły Podstawowej
I miejsce
• Paweł Skóra kl. VI SP Gózd
II miejsce
• Dawid Matysek kl. VIII SP Łączna
III miejsce
• Aleksandra Saletra kl. VI SP Gózd