Aktualności - Gmina Łączna
preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Zdjęcie slajdu 1
  • Zdjęcie slajdu 2
  • Zdjęcie slajdu 3
OBWIESZCZENIEz dnia 25 maja 2018r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale sp…

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego 1. Wymagania niezbędne (formalne): a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, b) posiada wykształcenie wyższe techniczne, c) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań. 2. Wymagania dodatkowe (będąc…

Czytaj więcej: URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko

       We wtorek 22 maja br. w gabinecie Wójta Gminy podpisana została umowa na Zadanie 3 Modernizacja sali gimnastycznej w Łącznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łąc…

Czytaj więcej: UMOWA NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ŁĄCZNEJ PODPISANA

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń