OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łączna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącznej (pod nr 41/25-48-479) w celu ustalenia aktualnej sytuacji finansowej osoby/rodziny
oraz uzyskania skierowania.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o w/w pomoc wynosi:
1) 1402 zł dla osoby samotnej,
2) 1056 zł na osobę w rodzinie.