W Urzędzie Gminy (pokój za kasą) przyjmowane są rachunki na stypendium szkolne.

                                             Wypłata stypendium za XI-XII.2016r.

                                          14 grudnia br.(środa) od godz. 10.00

                                                             TYLKO

dla Wnioskodawców, którzy wcześniej przedstawią oryginały rachunków i faktur potwierdzających dokonanie zakupów, na kwotę przyznanego stypendium.

                                                                                                                                                                                                                              Mirosław Kopytek

                                                                                                                                                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                                                                                     Łączna