UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ

Łączna 115. 26-140 Łączna

Nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

Wójt Gminy Łączna unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, ogłoszony w dniu 2 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, na stronie gminy www.laczna.pl, na łamach Echa Dnia i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych Ośrodka.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna , Kamionki 60 (Sekretariat) w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Romuald Kowaliński

Wójt Gminy Łączna

Łączna, 14.01.2020r.