senior plakat straz

Projekt "Wesołe jest życie seniora" realizowanego ze środków projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu "Wesołe jest życie seniora", którego celem była aktywizacja i intergracja mieszkańców gminy Łączna powyżej 50 roku życia została wybudowana zadaszona wiata, która służy jako miejsce różnorodnych wydarzeń kulturalnych, gdzie zarówno seniorzy jak i wszyscy mieszkańcy gminy mogą się spotykać oraz integrować korzystając z różnorodnych aktywności. Mieszkańcy miejscowości położonych dalej od do tej pory funkcjonujących miejsc rekreacji zyskali bezpośredni dostęp i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Realizacja tego działania umożliwiła zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z instruktorem fitness. Ponadto został zakupiony sprzęt dzięki którym możliwe było przeprowadzenie zajęć z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania i przygotowanie dań do późniejszej degustacji.