Emo       

   Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

• I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej - Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
Beneficjenci: podmioty (osoby) podejmujące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: 80 000 zł
Poziom dofinansowania: 100% premia

• I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej - Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje
Beneficjenci: podmioty (osoby) podejmujące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: 70% refundacja

• I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego
Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 100 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%, pozostałe podmioty: 100%

Termin naborów wniosków: od 14 listopada do 13 grudnia 2016 roku

emo2