O G Ł O S Z E N I E

W Urzędzie Gminy (pokój za kasą) wydawane są decyzje i przyjmowane są rachunki na stypendium szkolne.

                                                              Wypłata stypendium za IX-X.2016r.

                                                          16 listopada br.(środa) od godz. 10.00

                                                                                  TYLKO

 dla Wnioskodawców, którzy wcześniej przedstawią oryginały rachunków i faktur potwierdzających dokonanie zakupów, na kwotę przyznanego stypendium.

                                                                                                                                                                                                                                                       Mirosław Kopytek

                                                                                                                                                                                                                                                        Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                               Łączna