„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy.
Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze.
Dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia!
Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej:


http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/171742,Inauguracja-kampanii-quotNarkotyki-i-dopalacze-zabijajaquot.html


Elementem kampanii jest konkurs na mem internetowy i aplikację w formie GIF. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegóły o konkursie oraz regulamin na stronie internetowej :

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,konkurs.html