Dyżur pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w dniach 17-18 września 2016r. pod numerem telefonu 696-179-873.