WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W KIELCACH


Program pożyczkowy dla osób fizycznych


                            „AURA”
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez
modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż
odnawialnych
źródeł energii, termomodernizację budynków

Edycja 2018

Wszystkie potrzebne informacje poniżej .

Wystarczy kliknąć link.

aura