Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.
W całym kraju obchodzono 99 rocznicę wyzwolenia Polski po 123 latach zaborów (1795–1918).
W naszej gminie obchody tego święta rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Łącznej celebrowana przez proboszcza ks. Jana Marczewskiego. W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego - Członek Zarządu Powiatu p. Bogusława Krawczyńska, Radny Powiatu p. Krzysztof Ligowski, Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk, Radni, Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Magdalena Kowalik, Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej p. Agnieszka Łutczyk, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele, strażacy, harcerze, mieszkańcy. Podczas Mszy honorowe warty przy ołtarzu trzymały poczty sztandarowe. Po uroczystościach kościelnych przemaszerowano na cmentarz, gdzie złożono wieńce pod pomnikiem żołnierzy poległych za Ojczyznę. Dalsze uroczystości Święta Niepodległości odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej.