ODBIÓR AZBESTU / ETERNITU

Zachęcamy mieszkańców Gminy Łączna, którzy posiadają złożony (zmagazynowany) azbest na swojej posesji, do niezwłocznego złożenia wniosków o jego odbiór w siedzibie Urzędu Gminy, gdyż w ostatnim kwartale b. r. zaplanowane jest wyłonienie wykonawcy usługi odbioru przez Gminę i realizacja wniosków złożonych przez mieszkańców.