dofinansowanie polska

Gmina Łączna otrzymała środki w wysokości 720 536 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki te zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Podział środków został oparty o regułę uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w roku 2020 r. skorygowane o zamożność jednostki.