INFORMACJA

Dnia 26 kwietnia 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy

(wnioski z lutego)

na rachunki bankowe

oraz

w kasie Urzędu Gminy w Łącznej w godz: 8:30 – 13:00