W dniu 20 stycznia 2022r. Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński odbył spotkanie robocze z Ministrem – członkiem Rady Ministrów p. Michałem Cieślakiem. Przedmiotem spotkania w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie, były inwestycje, na które Gmina Łączna będzie składać wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych” Polski Ład”.
Gmina zamierza złożyć 3 wnioski, które obejmują realizację budowy wodociągu w Zagórzu, a także dalszej budowy sieci kanalizacyjnej między innymi w Podzagnańszczu, Kamionkach, Zaleziance i Jaślach.
Wnioskowana kwota dofinansowania z „Polskiego Ładu” sięga 24 milionów złotych.
Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnego zrozumienia potrzeb Gminy ze strony p. Ministra Michała Cieślaka.  

 

  warszawa 1

warszawa3