Harmonogram indywidualnych konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej
w styczniu 2022 roku

Radca Prawny dr Damian Herman

21 stycznia w godz. 13.00 –15.00

27 stycznia w godz. 13.00 –15.00