W dniu 11 września 2021r. w remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej.
Zebranie otworzył dotychczasowy Prezes druh Stanisław Korus.
Następnie dh Artur Dankowski z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku -Kamiennej mł. bryg. Marcina Machowskiego, w obecności Naczelnika dh Dariusza Wilkosza i Przewodniczącego zebrania dh Mirosława Kopytka otrzymał brązową odznakę „Zasłużony dla Pożarnictwa”.
W dalszej części zebrania członkowie Zarządu złożyli sprawozdania za okres sprawozdawczy, przedstawili plany na rok bieżący.
Walne zebranie jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2020.
W wyniku wyborów nowe władze OSP Łączna przedstawiają się następująco:

Zarząd:
- Marek Odelski - Prezes
- Michał Piwowar - Wiceprezes-Naczelnik
- Edmund Wykrota - Z-ca Naczelnika
- Jan Nowak - Wiceprezes-Skarbnik
- Mirosław Kopytek - Sekretarz – Kronikarz
- Piotr Mirowski - Gospodarz
- Karol Jabłoński - Członek

Komisja Rewizyjna:
- Krzysztof Ziomkiewicz - Przewodniczący
- Artur Dankowski - Wiceprzewodniczący
- Mieczysław Adamiec - Członek

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
- Marek Odelski
- Rafał Smulczyński
- Artur Dankowski