images  

  W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.
Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożliwił bezpłatne zwiedzanie obiektu edukacyjnego - Galeria widokowa na gołoborzu na Łysej Górze dla w/w osób.
Aby wejść bezpłatnie na teren ŚPN oraz Galerię widokową należy posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub zaświadczenie o zameldowaniu).
Uprzejmie informujemy, że dokumenty tożsamości można okazać także na ekranie swojego telefonu instalując aplikację mObywatel. Zaświadczenie o zameldowaniu można pobrać w postaci elektronicznej korzystając ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu.
Mając dokument potwierdzający, że jesteś mieszkańcem uprawnionym do bezpłatnego wstępu do ŚPN, w punkcie poboru opłat otrzymasz potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN. Potwierdzenie to należy zachować do kontroli przez pracowników Parku lub osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego w ŚPN.
Nowe zasady pobierania opłat będą obowiązywać od stycznia 2021 roku.


Informacje szczegółowe znajdują się na stronie
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/bilety/ oraz w aktualnym zarządzeniu dyrektora ŚPN w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Z poważaniem


DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

dr inż. Jan Reklewski                  PPN