OGŁOSZENIE

W związku z zatwierdzeniem dnia 26 listopada 2020r. zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej z 200% do 220%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej informuje, iż

aktualnie pomoc żywnościowa przysługuje

jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542, 20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161, 60 zł w przypadku osoby w rodzinie.