preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
W miesiącu styczniu 2021r. została przeprowadzona kontrola na terenie Gminy Łączna pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych oddawanych przez mieszkańców. Czynności kontrolne prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Łączna przebiegały losowo i polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które należy zbierać selektywnie. Główną przyczyną podjęcia powyższych działań było zgłaszanie prze…

Czytaj więcej: Informacja o wynikach kontroli dotyczącej segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łączna

ZARZĄDZENIE NR 1/2021Wójta Gminy Łącznaz dnia 11 stycznia 2021r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańGminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2021 roku. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057) oraz uchwały Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie Wieloletniego Program…

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2021r. oraz Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

     W związku z wprowadzeniem przez Świętokrzyski Park Narodowy nowych zasad pobierania opłat za wstęp do ŚPN – sprzedaż całoroczna, informujemy, że na podstawie ustawy o ochronie przyrody z opłat za wstęp do ŚPN zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, miasta i gminy Nowa Słupia, gmin: Bieliny, Pawłów, Górno, Łączna, Masłów.Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach własnych kompetencji umożl…

Czytaj więcej: Nowe zasady pobierania opłat - Łysa Góra

W czwartek 7 stycznia br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Łącznej w obecności Wójta Gminy Łączna Romualda Kowalińskiego, Starosty Skarżyskiego Artura Berusa, Wicestarosty Anny Leżańskiej, Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku - Kamiennej mł. insp. Tomasza Jarosza, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Piotra Piłatowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Suchedniowie nadkom. Rafała Pakuły, Kapel…

Czytaj więcej: Nowy Radiowóz Policyjny

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021:Opłatę należy dokonać zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA ŚMIECI NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI! Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem:20,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących przez stawkę) Odpady zbierane w sposób selektywny bez komp…

Czytaj więcej: NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2021R.

INFORMACJAUrząd Gminy Łączna informuje, że otrzymał Decyzję Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów klasy III, położonych w części obrębu geodezyjnego nr 10 Występa. W związku z powyższym, Decyzja Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi zostaje opublikowana w formie załącznika do informacji. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 41 254 89 73. Decyzja Minis…

Czytaj więcej: Decyzja Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów klasy III, położonych w części obrębu geodezyjnego nr 10 Występa

Wójt Gminy Łączna informuje, że w miesiącu styczniu 2021 r. odbędzie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.                                               …

Czytaj więcej: Ważna informacja dla mieszkańców !

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła