preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

W dniu 12 września 2017r. w kieleckiej Filharmonii Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński wziął udział w podpisaniu kolejnej umowy w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Pre - umowy z wnioskodawcami podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.


Gmina Łączna podpisała umowę dla projektu pn. "Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna". Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Goździe oraz budynku po byłej szkole filialnej w Zagórzu, przeznaczonego pod działalność statutową Biblioteki. Zaplanowany w projekcie zakres robót termomodernizacyjnych wpłynie na poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynkach, które charakteryzują się dużą energochłonnością. Zakres prac wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.


Ogółem w ramach działania 3.3 wsparcie zostanie udzielone łącznie dla 58 projektów na kwotę 151 837 557,23 zł.